Przejdź do treści

Petycje jednostkowe

PETYCJA W SPRAWIE ZMIANY USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA (DZ.U.2023.685 ZE ZM.)

 

2023-11-08

Petycja wpłynęła do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Autor petycji wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska

2023-11-17

Petycję przesłano do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o czym zawiadomiono wnoszącego petycję. 

2023-11-17

Petycję zamieszczono na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
wraz z informacją o sposobie jej załatwienia.

Zawiadomiono wnoszącego petycję, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listem poleconym, o sposobie załatwienia petycji.

Treść petycji

 

 

W dniu 19 lipca 2016 roku złożono petycję o treści:

Wniosek I odrębny - złożony na mocy przepisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  
§ 2.1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie przepisów ww. Ustawy o petycjach o wnosimy petycję o opublikowanie wszelkich możliwych informacji o parametrach ww. drukarek zakupionych we wzmiankowanym postępowaniu. 
§ 2.2) Jeśli Prezes Sądu - twierdząco odpowie na naszą petycję z §2.1 -  wnosimy o poinformowanie wnioskodawcy o adresie URL w BIP, gdzie rzeczone informacje zostały opublikowane. 
 

Petycja została wniesiona przez:

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

 


Petycja dotycząca udostępnienia najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2018 r. oraz treści petycji - sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych

- Petycja wpłynęła w dniu 10 grudnia 2018 r. (A-059-20/18).

- Wnioskodawca Pan Piotr Zientała wyraził zgodę na publikację jego danych osobowych. 

- Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

- Petycja uwzględniona. 

Treść petycji 

Załącznik do petycji


Petycja dotycząca udostępnienia materiałów informacyjnych dotyczących hipotecznych kredytów walutowych (denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej) oraz opracowanie „Kredytów walutowych portret własny. Raport Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym” - sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych

- Petycja wpłynęła w dniu 28 grudnia 2021 r. (A-059-2/21).

- Wnioskodawca nie dołączył zgody na ujawnienie jego danych osobowych.

- Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

- Petycja uwzględniona. 

Treść petycji 

Załącznik do petycji 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 472