Przejdź do treści

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Funkcję tę sprawuje Katarzyna Sarzyńska-Sado 

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Funkcję tę sprawuje Ewa Malecki 

Godziny pracy:

 • Poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30

 

W ramach Oddziału Administracyjnego działają:

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Biuro Obsługi Interesantów

Archiwum Zakładowe

Biuro podawcze

 

Pracownicy Oddziału Administracyjnego:

Główny specjalista ds. kadr Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Monika Gajda 

 1. prowadzenie spraw etatowych i osobowych pracowników Sądu, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 2. sprawowanie nadzoru nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 3. udział w tworzeniu projektu budżetu w zakresie planu etatów Sądu oraz jednostek podległych;
 4. prowadzenie spraw kadrowych sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz kierowników finansowych w sądach rejonowych z obszaru właściwości okręgu, z wyłączeniem spraw przekazanych tym sądom;
 5. prowadzenie spraw kadrowych Kierowników Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów w Stalowej Woli i Tarnobrzegu;
 6. prowadzenie spraw sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin uprawnionych do uposażenia rodzinnego;
 7. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;
 8. organizowanie prac związanych z okresowymi ocenami pracowników;
 9. organizowanie konkursów na wolne stanowiska w Sądzie Okręgowym;
 10. sprawy dyscyplinarne;
 11. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 12. wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, wynikających z przepisów kodeksu pracy;
 13. gromadzenie danych kadrowych niezbędnych do zarejestrowania pracowników i ich członków rodzin w systemie ubezpieczeń społecznych oraz przekazywanie do oddziału finansowego celem spełnienia obowiązku wynikającego z systemu ubezpieczeń społecznych;
 14. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w części dotyczącej zatrudnienia;
 15. sporządzanie informacji, analiz oraz sprawozdań statystycznych z zakresu spraw osobowych;
 16. prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników z zakresu bhp i p.poż oraz przechowywanie zaświadczeń z tych szkoleń w aktach osobowych pracowników.

St. inspektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Monika Adamczyk

prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw: ławników, biegłych sądowych, syndyków, mediatorów i lekarzy sądowych oraz czynności związane z przygotowaniem dokumentów w celu potwierdzenia podpisu i pieczęci notariusza oraz sędziego


Specjalista ds. obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Magdalena Kochowska – Leżoń 

prowadzenie spraw związanych z obrotem zagranicznym w sprawach alimentacyjnych


Starszy inspektor ds. biurowości
Funkcję tę sprawuje Robert Janda 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Magdalena Kochowska-Leżoń
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 26 173