Przejdź do treści

Inspektor ds. obronnych

Inspektor ds. obronnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Pan Jacek Krupa

 

Do zakresu działania inspektora do spraw obronnych należy realizowanie zadań Prezesa Sądu w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innymi aktami z tym związanymi.
 

 1. Do zadań inspektora do spraw obronnych należy w szczególności:
 • planowanie i finansowanie zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych;
 • przygotowanie projektów podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju przez wewnętrzne komórki organizacyjne oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane stosownie do ich możliwości wykonawczych;
 • określanie procedur wykonywania zadań obronnych;
 • wykonywanie i uzgadnianie z Prezesem Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego, planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych;
 • realizacja zadań z obszaru współpracy cywilno-wojskowej w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych;
 • tworzenie systemu stałych dyżurów;
 • występowanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień;
 • o reklamowanie pracowników Sądu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • zapewnienie obsady kadrowej Sądu w czasie wojny;
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego oraz kontroli wykonywania zadań obronnych zgodnie z wytycznymi Ministra do szkolenia na dany rok szkoleniowy;
 • realizacja przedsięwzięć związanych z opracowywaniem sprawozdań z realizacji zadań obronnych.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Beata Kiszka
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 16 803