Przejdź do treści

Warto wiedzieć


Warto wiedzieć

W przypadkach, gdy rodzinę dotykają sytuacje trudne, kryzysowe w wielu instytucjach można znaleźć pomoc, można także uzyskać informacje telefonicznie, e-mailowo.

Ogólnopolskie instytucje świadczące pomoc rodzinie:

 • Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116-111 (bezpłatny)         www.116111.pl
 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800-12-12-12 (bezpłatny)   www.brpd.gov.pl
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 801-12-00-02 (płatny pierwszy impuls)
 • Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59, tel.(22)616-02068, fax. (22)616-03-14, www.fdn.pl, e-mail: fdn@fdn.pl
 • Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. (22) 826-88-62;  fax. (22) 826-88-62, www.fdn.pl, e-mail: mazowiecka@fdn.pl
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka, tel./fax. (22) 626-94-19, 626-94-21, 628-89-57 oraz terenowe Komitety Ochrony Praw Dziecka, których adresy można znaleźć na stronie  www.kopd.pl

Terenowe instytucje świadczące pomoc rodzinie:

 • Stowarzyszenie „KARAN” (narkomania), 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kossaka 1, czwartki 9.00-13.00, tel. (15) 822-75-90
 • Wojewódzka Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiejska 17, od poniedziałku do piątku 8.00-18.00,   tel.(15) 822-19-84
 • Klub Abstynenta „KROKUS”, 39-400 Tarnobrzeg, ul. M. Dąbrowskiej 10, tel.(15) 823-07-57
 • Klub Anonimowych Alkoholików przy Parafii OO. Dominikanów, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dominikańska, spotkania otwarte: ostatni czwartek miesiąca godz.18.00
 • AL-ANON – grupa członków rodzin uzależnionych przy Parafii OO. Dominikanów 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dominikańska, spotkania  środa godz.18.00
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32,   tel.(15) 822-65-70 (40,42) wew. 230
 • Terenowe telefony Tarnobrzeg: Interwencyjny (15) 822-13-13, codziennie 17.00-20.00, policyjny (15) 851-35-48 (całodobowo), rodzinny (15) 836-23-24 (codziennie 8.00-20.00), onkologiczny (15) 823-84-61 wew. 282 (wtorki, środy, piątki 8.00-13.00)
 • Poradnia Prawna przy Klubie Inteligencji Katolickiej Parafii OO. Dominikanów  (bezpłatna), 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dominikańska, Dom Katechetyczny, drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 17.00-18.00
 • Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego, 27-600 Sandomierz, ul. Rynek 28
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kossaka 1, tel. (15) 822-75-90, poradniatbg@poczta.onet.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, tel./fax. (17) 788-49-78, tel. (17) 788-49-88, pppmielec@poczta.onet.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 4, tel. (15) 846-28-45, fax. (15) 846-29-71, poradniand@interia.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. 11Listopada 10, tel./fax. (17)227-11-56, (17)744-57-25, pppkolbuszowa@poczta.onet.pl; sekretariat@poradnia.kolbuszowa.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, tel. (15) 832 32 04,  fax. (15) 832 32 04, ppp1sandomierz@op.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dekutowskiego 8, tel./fax. (15) 823-07-38; 822-60-97, mtarnob@rzeszow.uw.gov.pl, strona internetowa: www.mopr.pl
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  w Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba, ul. M. Reja 3, (15) 846-34-94, (15) 846-34-93, fax. (15) 846-34-93, mgnowade@rzeszow.uw.gov.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c, tel. (17) 583-55-56,     fax. (17) 581-02-80, mopsmielec@pro.onet.pl, strona internetowa: mops.mielec.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, tel. (17) 227-11-33
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 17A,  tel. (15) 832-29-04, sekretariat@ops.sandomierz.pl
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 24b, tel. (15) 811-80-10, fax. (15) 811-80-10, mgbarasa@uw.rzeszow.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Św. Barbary 6,  tel./ fax. (15) 822-69-44, (15) 822-13-40; ptarnob@rzeszow.uw.gov.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,  39-300 Mielec, ul. Chopina 16, tel. (17) 78 00 450,  pokl@pcprmielec.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10, tel.(17) 744 42 39, fax. (17) 744 47 89
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, u.l Mickiewicza 34, tel. (15) 644 10 10 wew. 344, tel. (15) 644 11 11 wew. 344; pcprsandomierz.mojbip.pl

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Danuta Wojtysiak
Publikacja w dniu:
Opublikował: Wojtysiak Danuta
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 15 917