Przejdź do treści

Instytucje

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, SĄDY, TRYBUNAŁY, INSTYTUCJE

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://ies.krakow.pl/

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
http://www.kssip.gov.pl/

Lista sądów powszechnych
http://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
http://bip.rzeszow.wsa.gov.pl/

Wyszukiwarka sądów powszechnych
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/ 

Okręgowa Rada Adwokacka
http://ora.rzeszow.pl/

Naczelna Rada Adwokacka
http://www.nra.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
http://www.oirp.rzeszow.pl/

Krajowa Rada Radców Prawnych
www.kirp.pl/

Izba Notarialna w Rzeszowie
http://notariatrzeszow.pl/

Krajowa Rada Notarialna
https://krn.org.pl/

Krajowa Rada Komornicza
www.komornik.pl

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
www.rzeszow.pr.gov.pl/

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu
www.tarnobrzeg.po.gov.pl/

Prokuratura Rejonowa Tarnobrzeg
Prokuratura Rejonowa Mielec
Prokuratura Rejonowa Kolbuszowa
Prokuratura Rejonowa Stalowa Wola
Prokuratura Rejonowa Nisko
www.tarnobrzeg.po.gov.pl/

 

URZĘDY, ORGANIZACJE, FUNDACJE

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Centrum Praw Kobiet
http://www.cpk.org.pl

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.fdn.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych
https://uodo.gov.pl/

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhr.pl/

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
http://www.iws.org.pl/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.premier.gov.pl/

Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl

Najwyższa Izba Kontroli
http://www.nik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

 

PROCES LEGISLACYJNY

Dziennik Ustaw
https://dziennikustaw.gov.pl/DU

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

Monitor Polski
https://monitorpolski.gov.pl/MP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Rządowe Centrum legislacji
https://legislacja.rcl.gov.pl/

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

 

BAZY ORZECZEŃ

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
https://etpcz.ms.gov.pl/

Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl

 

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka
http://www.coe.int/t/dgi/default_en.asp

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int/

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://ec.europa.eu/polska/information/eu_institutions/european_court_justice/index_pl.htm

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org/

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org/

Parlament Europejski
https://www.europarl.europa.eu/portal/en

Rada Europy
http://www.coe.int/

Rada Unii Europejskiej
https://www.consilium.europa.eu/en/

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Unia Europejska
http://europa.eu/index_pl.htm

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 21 275