Przejdź do treści

Serwisy Prawnicze

POLSKIE SERWISY PRAWNICZE

Lex - Polski Serwer Prawa
https://www.lex.pl/

Dom Wydawniczy ABC
https://www.prawo.pl/

LexisNexis
https://internationalsales.lexisnexis.com/home

C.H. Beck
http://www.beck.pl

Infor
http://www.infor.pl

 
EUROPEJSKIE SERWISY PRAWNICZE

Baza teleadresowa polskich placówek dyplomatycznych za granicą
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Europa Glossary
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm

Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
https://e-justice.europa.eu/321/PL/european_judicial_atlas_in_civil_matters

Europejski portal e-sprawiedliwość
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=pl&sufix=17

Numery podatników VAT
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Organy międzyinstytucjonalne Unii Europejskiej
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_pl

Prawo własności intelektualnej
http://ec.europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protecting-intellectual-property/poland/index_pl.htm

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=PL

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/962&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: Dziewirz Paweł
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 17 423